domingo, 6 de octubre de 2013

Portada, índex & altres


Hola hola!

Un cop més, aquí em trobo informant de les novetats que cada setmana van apareixent sobre el meu treball de recerca.

La primera feina després de la visita a la UAB va ser revisar els errors que la tutora del treball va comunicar-me per e-mail i corregir-los, tals com terminar d'enllestir un antic connector entre dos apartats que no terminava de quedar massa clar, a més de resumir pròleg e introducció per deixar-ho només en una única introducció.

A més d'això, el disseny de la portada està finalitzat, a més de l'índex provisional de les primeres cinquanta pàgines aproximadament (a confirmació de la tutora, que aquest cap de setmana es trobava revisant les últimes novetats i els nous capítols).
També he aplicat al treball les normes sobre la presentació de la memòria escrita que apareixien al dossier de l'alumnat: he arreglat les notes a peu de pàgina per ajustar-ho al format adequat, he afegit la numeració de pàgines i la capçalera amb el títol del treball, tal com s'establia. 

Per facilitar una bona feina de cara al posterior treball de camp, he decidit descarregar els programes informàtics "S-Attractor" i "Maple". Aquest últim, molt útil per resoldre de forma directa equacions i altres operacions matemàtiques, ha resultat una decepció al terminar sent, de forma aparent, impossible la seva descàrrega sense llicència. Hauré de continuar investigant quina podrà ser la millor manera d'obtenir algun tipus de programa com aquest. 

Per últim, només queda dir que queda per terminar l'apartat de l'atractor de Lorenz i, per últim, enllestir la primera part teòrica del treball centrada en l'àmbit matemàtic amb l'últim apartat que constitueix una mena de conclusió general de conceptes.

De cara a aquesta setmana, ja hauré començat la segona part del treball enfocada a la visió aplicada de la teoria en les nostres vides diàries amb el que s'anomenen "Les set lleis del caos".

I fins aquí queda això aquesta setmana! El diumenge següent continuaré escribint sobre els avenços obtinguts, gràcies per llegir-me!


"Tienen extraños límites y uno debe aprender a observarlos. Es esa simplicidad de sus superficies lo que los convierte en una trampa para el extraño. La primera impresión de uno es que son completamente suaves. Y, de repente, uno se encuentra con algo duro y se da cuenta de que ha alcanzado el límite y debe adaptarse a los hechos."

Sir Arthur Conan Doyle, El último saludo de Sherlock Holmes


No hay comentarios:

Publicar un comentario